CN-Monitor raport dla kraju=UE (dowolny, wybrany kraj UE inny niż Polska) wersja rozszerzona

2000,00 

CN-Monitor rozszerzony raport dla dowolnego wybranego kraju UE innego niż Polska dla wybranego kodu lub grupy kodów Wspólnotowej Taryfy Celnej CN.

Raport zawiera zagregowane dane wartościowe i ilościowe importu/przywozu i exportu/wywozu wybranego towaru od wejścia Polski do UE w postaci tabel i wykresów oraz wyliczenia wpsółczynników HHI.

Raport zawiera również dostępne materiały źródłowe opisujące towary nim objęte w zakresie udogodnień i ograniczeń w obrocie, ceł i opłat dodatkowych.

Kategoria:

CN-Monitor rozszerzony raport dla dowolnego wybranego kraju UE innego niż Polska dla wybranego kodu lub grupy kodów Wspólnotowej Taryfy Celnej CN.

Raport zawiera zagregowane dane wartościowe i ilościowe importu/przywozu i exportu/wywozu wybranego towaru od wejścia Polski do UE w postaci tabel i wykresów oraz wyliczenia wpsółczynników HHI.

Raport zawiera również dostępne materiały źródłowe opisujące towary nim objęte w zakresie udogodnień i ograniczeń w obrocie, ceł i opłat dodatkowych.