Szanowni Państwo!

Nieprzerwanie, od ponad 30 lat zajmujemy się oprogramowaniem i analizą międzynarodowej wymiany towarowej. Duże doświadczenie i wieloletnia obserwacja rynku umożliwiły nam podjęcie prac asłużących rzeczywistej analizie zmian zachodzących na rynku, szczególnie od czasu przystąpienia Polski do Wspólnot Europejskich.

Badanie koncentracji jest jednym z ważniejszych pomiarów przeprowadzanych w celach poznawczych i statystycznych mających na celu udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytania jakie stawiają sobie analitycy i przedsiębiorcy. Pomiar koncentracji dotyczy takich dziedzin jak: przemysł, produkcja, wydobycie surowców, struktura dochodów oraz sposób prowadzenia wymiany towarowej w państwach należących do Wspólnot Europejskich.

Nasza firma prowadzi analizy wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej od wstąpienia Polski do struktur Wspólnot Europejskich, czyli od 2004 roku do dnia dzisiejszego, za pomocą wskaźników HHI (Herfindahla-Hirschmana). Mają one charakter badań pełnych, w wyniku których można określić zmienność i tendencje koncentracji, której wielkość ma niewątpliwy wpływ na poziom i strukturę polskiej i europejskiej wymiany towarowej. Miary koncentracji służą do wyznaczania reguł prowadzonej polityki w odniesieniu do struktury rynku oraz do określenia stopnia i kierunku zmian przepływów towarowych i obejmują całą wymianę towarową zarówno w eksporcie jak i imporcie.

Wyliczone przez nas wskaźniki HHI uwzględniają koncentrację wymiany towarowej powstałą w wyniku rozkładu udziałów poszczególnych państw biorących w niej udział. Jedną z zalet użytego wskaźnika jest to, że umożliwia on ocenę wymiany towarowej każdej pozycji taryfowej opisanej we Wspólnotowej Taryfie Celnej i podanie wyliczonych wartości ze wskazaniem poziomów koncentracji pozwalających na prawidłową ocenę i wnioskowanie.

Poniżej kilka przykładowych wykresów pokazujących możliwe wizualizacje analiz:

Stworzone przez nas oprogramowanie do analizy danych statystycznych umożliwia sprawne generowanie comiesięcznych, kwartalnych i rocznych raportów pozwalających na monitorowanie sytuacji bieżącej oraz analizę trendów występujących w obrocie międzynarodowym dla zdefiniowanych przez Państwa grup towarowych. Raporty zawierają aktualizowane dane w postaci tabel i wykresów wraz z interpretacją wyników, jasno obrazujących rzeczywiste zmiany sytuacji rynkowej. Dane źródłowe aktualizowane są comiesięcznie. Istnieje możliwość poszerzenia monitoringu o elementy białego wywiadu dotyczącego wybranych branż, zgodnych z Państwa wymianą towarową lub tą, która dotyczy konkurencji.

Analizy mogą zostać przeprowadzone dla rynku każdego kraju należącego do Unii Europejskiej i obejmować wymianę wewnątrzwspólnotową lub światową, stanowiąc tym samym doskonały substrat do opracowań porównawczych. Zakres dostępnej informacji obejmuje całą Nomenklaturę Scaloną (Taryfę Celną). Tak szczegółowa analiza przypływów towarowych każdej pozycji lub grupy towarowej może stanowić punkt odniesienia do oceny rynkowego udziału, szacowania zagrożeń i potencjalnych możliwości rozwoju, poszukiwań dywersyfikacji asortymentu oraz pól ekspansji na nowe rynki.

Aby zaprezentować Państwu szczegółową ofertę prosimy o kontakt z nami w celu doprecyzowania zakresu analiz.

Dziękuję !

dr Ewa Grabska-Kukulska

http://www.jmk.waw.pl        Ewa.Grabska-Kukulska@jmk.waw.pl  0-601-240-210    +48 22 6491339

2023 Konferencja Eksporterzy:

https://jmk.waw.pl/pub/cn-monitor/Sz.%20P.%20Dr%20Ewa%20Grabska%20-%20Kukulska%20-%20kopia.pdf