CN-Monitor raport dla kraju=PL (Polska) wersja podstawowa

3500,00 

CN-Monitor podstawowy raport dla Polski dla wybranego kodu lub grupy kodów Wspólnotowej Taryfy Celnej CN.

Raport zawiera zagregowane dane wartościowe i ilościowe importu/przywozu i exportu/wywozu wybranego towaru od wejścia Polski do UE w postaci tabel i wykresów oraz wyliczenia wpsółczynników HHI.

Kategoria:

CN-Monitor podstawowy raport dla Polski dla wybranego kodu lub grupy kodów Wspólnotowej Taryfy Celnej CN.

Raport zawiera zagregowane dane wartościowe i ilościowe importu/przywozu i exportu/wywozu wybranego towaru od wejścia Polski do UE w postaci tabel i wykresów oraz wyliczenia wpsółczynników HHI.