CN-Monitor konsultacja indywidualna

999,00 

CN-Monitor

Indywidualna konsultacja z dr Ewą Grabską-Kukulską obejmująca analizę przypadku ze sprecyzowaniem zakresu żądanych raportów, ilości analizowanych rynków (krajów), ich częstotliwości (miesiąc, kwartał, rok) i doboru odpowiedniego kodu lub grupy kodów Wspólnotowej Taryfy Celnej CN.

Kategoria:

CN-Monitor

Indywidualna konsultacja z dr Ewą Grabską-Kukulską obejmująca analizę przypadku ze sprecyzowaniem zakresu żądanych raportów, ilości analizowanych rynków (krajów), ich częstotliwości (miesiąc, kwartał, rok) i doboru odpowiedniego kodu lub grupy kodów Wspólnotowej Taryfy Celnej CN.