JMK Research Intrastat program szkolenie
 
 
 
 
 

 SZKOLENIA - Intrastat, AEO, ...

Najbliższe terminy:


 data  godzina   temat  miejsce
14 lutego 2022  10:00 Intrastat 2022 - szkolenie -
Zgłoszenie uczestnika 
 
Warszawa
18 paĽdziernika 2021  10:00 Certyfikaty AEO - Status upoważnionego przedsiębiorcy - szkolenie -
program szkolenia,  Zgłoszenie uczestnika 
 
Warszawa
 

Prowadzimy szkolenia w zakresie stosowania procedur celnych po przystąpieniu Polski do Wspólnot Europejskich.

Szkolenia dotyczą wprowadzanych przez administrację celną programów komputerowych i zasad wymiany danych w poszczególnych systemach

Szczególny nacisk kładziemy na praktyczne wykorzystanie zdobytej podczas szkoleń wiedzy. Ich multimedialność i interakcyjnosć, oraz przyjazna atmosfera pozwala na szybkie przyswojenie materiału.


szkolenia prowadzi dr Ewa.Grabska-Kukulska@jmk.waw.pl tel: 0 601-240-210