JMK Research Intrastat program szkolenie
 
 
 
 
 

REJESTR PROCEDUR UPROSZCZONYCH

RU - JMK Research - Program elektronicznego rejestru procedur uproszczonych służy do zapewnienia współpracy on-line firmy posługującej się uproszczoną procedurą celną oraz urzędu celnego.

Został zaprojektowany w sposób maksymalnie upraszczający wymianę elektronicznych informacji między firmą a UC – w przypadku zainstalowania bliĽniaczych programów w obu miejscach. Prosty, intuicyjny interfejs umożliwia prawidłowe posługiwanie się programem, po kilkunastu minutach szkolenia-pokazu. Po uzgodnieniu sposobu wymiany powiadomień i potwierdzeń pomaga wydatnie w zachowaniu rygorów „eksploatacji” procedury uproszczonej poprzez prowadzenie stałego nadzoru powiadomień, potwierdzeń oraz poprzez automatyczne zwalnianie towarów w terminach uzgodnionych z UC. Poprzez poszczególne opcje:

  • Rejestr powiadomień     procedury do obsługi rejestru powiadomień i potwierdzeń
  • Rejestry towarów PU    obsługa rejestrów towarów objętych uproszczoną procedurą celną
  • Słowniki                        informacje o udzielonych pozwoleniach na stosowanie procedury uproszczonej i o firmach ją stosujących
  • Pomoce                        funkcje techniczne i ustawienia konfiguracyjne programu.

Możliwa jest bezpieczna i akceptowana przez UC praca z wykorzystaniem dobrodziejstw uproszczonych procedur celnych. Licencja obejmuje prawo do nieodpłatnego zainstalowania koniecznego egzemplarza programu na komputerze urzędu celnego.