JMK Research Intrastat program szkolenie
 
 
 
 
 

© Copyright - PRAWA AUTORSKIE

Żadna część strony WWW, w całości jak i w części, nie może być reprodukowana ani przetwarzana w jakikolwiek sposób oraz nie może być przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody Autorów. Kopiowanie bądź rozpowszechnianie tej strony lub jej części bez upoważnienia może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Cała zawartość strony jest własnością JMK Research, o ile nie zaznaczono inaczej. Wszystkie zawarte na stronach pliki, teksty lub elementy graficzne nie mogą być wykorzystane bez zgody autorów. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach jest zabroniona.

JMK Research nie gwarantuje, że zawarte na niniejszych stronach treści są wolne od błędów. Osoba oglądająca niniejsze strony musi być świadoma, że zawarte na nich informacje mogą być niekompletne lub nieaktualne. Przed podjęciem jakichkolwiek dzialań na podstawie informacji zawartych na niniejszych stronach, należy najpierw je zweryfikować kontaktując się z autorami.

JMK Research nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne mogące wyniknąć z posłużenia się informacjami zawarymi na stronach. Strona może zawierać linki do innych stron w Internecie, które nie są administrowane przez JMK Research. W takim przypadku JMK Research nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych stron. Prawo autorskie Rzeczpospolitej Polskiej. Dz.U.1994r Nr 24 p.83

©  JMK Research. Wszelkie prawa zastrzeżone.