Powrót do listy szkoleń

 1. Podstawy prawne systemu ECS – krajowe, wspólnotowe.
 2. Struktura systemu – zasady wymiany komunikatów elektronicznych:

a)     pierwsza faza systemu – typy potwierdzeń procedury wywozu towarów przewidziane dla: eksporterów, przedsiębiorców, organów celnych i podatkowych

b)     druga faza – bezpieczeństwo i ochrona danych

 1. Format zdefiniowania procedury wywozu
 2. Kanały przesyłania informacji
 3. Korzyści wynikające z posiadania elektronicznej procedury ECS dla poszczególnych podmiotów
 4. Komunikaty elektroniczne ( IE 528, IE 516, IE 515, IE 504, IE 505, IE 509, IE 529, IE 551, IE 599)
 5. Procedury wnioskowania o wydanie klucza do bezpiecznej transmisji danych – dokumentacja, rejestracja, podstawy prawne)
 6. Przebieg procedury pobierania klucza (wniosek, upoważnienie, oświadczenie)
 7. Procedura uaktywnienia klucza do bezpiecznej transmisji danych (unieważnienie klucza)
 8. Podstawy prawne, przepisy krajowe i wspólnotowe regulujące potwierdzenie procedury wywozu w formie elektronicznej IE 599 – korzyści dla przedsiębiorców
 9. Pytania, konsultacje indywidualne.
 10. Zakończenie