Powrót do listy szkoleń

Plan szkolenia: Certyfikaty AEO – Status Upoważnionego Przedsiębiorcy.

 

1          AEO Podstawy prawne i podstawowe pojęcia        

1.1       Definicja Upoważnionego Przedsiębiorcy

1.2       Udogodnienia dla upoważnionego przedsiębiorcy AEO

1.3       Wzajemność w uznawaniu statusu AEO          

1.4       Kto może występować o status AEO 

2          Typy certyfikatów AEO       

2.1       Kryteria przyznawania certyfikatu dla producenta, eksportera, spedytora, prowadzącego skład celny, agenta celnego, importera

2.2       Kryterium 1: Stosowanie procedur celnych

2.3       Kryterium 2: Właściwe  przechowywanie dokumentacji

2.4       Kryterium 3: Wypłacalność - płynność finansowa

2.5       Kryterium 4: Zachowanie standardów ochrony i bezpieczeństwa

2.6       Przypadek małych i średnich przedsiębiorstw

2.7       Przypadki przedsiębiorstw z dużą liczbą filii

2.8       Przypadki szczególne

3          Proces uzyskania statusu AEO

3.1       Podstawy prawne i zasady wypełniania wniosku AEO

3.2       Złożenie wniosku – sposób i miejsce złożenia

3.3       Kwestionariusz samooceny – omówienie zasad wypełniania (analiza ryzyka, standardy wymogów celnych, audyt)

3.2       Właściwość organów celnych - kontakt z władzami celnymi.

3.3       Schemat szybkiego sprawdzenia kryteriów akceptacji

3.4       Odrzucenie wniosku z powodów proceduralnych

3.5       Odrzucenie wniosku z powodów merytorycznych

3.6       Czas trwania procesu aplikacji - wydłużenie procesu.

3.7       Osoba w przedsiębiorstwie, z którą władze celne powinny być w kontakcie

4          Wydanie certyfikatu

4.1       Efektywność posiadania statusu AEO

4.2       Powody nie przyznania statusu AEO   

4.3       Użycie statusu AEO w codziennych operacjach

4.4       Powody utraty statusu AEO

4.5       1: niezgodność z warunkami AEO

4.6       2: sprawa karna / naruszenie procedur celnych

4.7       3: zawieszenie lub unieważnienie certyfikatu na wniosek upoważnionego przedsiębiorcy AEO

            4: wyjątkowa sytuacja zawieszenia/unieważnienia

4.8       Perspektywy zmian w strukturze biznesu wynikające z faktu posiadania statusu upoważnionego przedsiębiorcy.

5          Korzyści z posiadania statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO

6          Podsumowanie najważniejszych kwestii – pytania uczestników